KONTAKT Planer og datoer: Susanne Rasmussen sh@esbjergkommune.dkPædagogisk indhold og lærerkursus: Kerstin Book keboo@esbjergkommune.dk Teknisk Skole Esbjerg: Jørgen Borg jb@eucvest.dk   OPHAVSRET

3. årgang - Råhuset

Faglige mål for årgangen:

Dansk efter 3. klassetrin

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
 • videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk


Matematik efter 3. klassetrin

 • Modelleringskompetence: Opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger og diagrammer
 • Undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
 • Foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt


Historie efter 4. klassetrin

 • Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv


Natur/teknik efter 4. klassetrin

 • Sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier


Billedkunst efter 5. klassetrin

 • Arbejde med design og arkitektur, herunder fremstilling af skitser
 • Genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer


Eleverne arbejder hen mod trinmålene ved:

 • At eleverne i grupper samarbejder om at bygge et hus i modelform.
 • At eleverne får kendskab til forskellige boformer og boligformer.
 • At eleverne får kendskab til, hvordan man kommer i gang med et byggeri i virkeligheden.
 • At eleverne får kendskab til de job, der har med byggeri at gøre.
 • At eleverne bliver fortrolige med at arbejde med målinger.


På 3. årgang skal huset "bygges". Der skal saves og pudses på de enkelte dele. Det skal samles med
lim og søm/skruer. Inden klassen kommer på Teknisk Skole for at "bygge" huset, skal eleverne forberede sig, og når de kommer hjem skal de efterbehandle processen. Nogle emner før og efter besøget er "kan"-emner og nogle er "skal" -emner.

3. årgang - Råhuset - Mål til print

 

XMurer 3årgang