KONTAKT Planer og datoer: Susanne Rasmussen sh@esbjergkommune.dkPædagogisk indhold og lærerkursus: Kerstin Book keboo@esbjergkommune.dk Teknisk Skole Esbjerg: Jørgen Borg jb@eucvest.dk   OPHAVSRET

4. årgang - Rum, vinduer og døre

Faglige mål for årgangen:

Dansk efter 4. klassetrin

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
 • videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk


Matematik efter 6. klassetrin

 • opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence)
 • spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre
 • arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning

 

Billedkunst efter 5. klassetrin

 • anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder
 • arbejde med design og arkitektur, herunder fremstilling af skitser

 

Natur/teknik efter 6. klassetrin

 • redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer


Eleverne arbejder hen mod trinmålene ved:

 • At eleverne arbejder med indretning af et hus.
 • At eleverne samarbejder om at udvælge f.eks. farver, tapet, vinduestyper m.m.
 • At eleverne får kendskab til de job, der har med husets udstyr og indretning at gøre.
 • At eleverne bliver fortrolige med at arbejde med inddeling og målestoksforhold.

 

4. årgang - Rum, vinduer og døre - Mål til print