KONTAKT Planer og datoer: Susanne Rasmussen sh@esbjergkommune.dkPædagogisk indhold og lærerkursus: Kerstin Book keboo@esbjergkommune.dk Teknisk Skole Esbjerg: Jørgen Borg jb@eucvest.dk   OPHAVSRET

5. årgang - Tag

Faglige mål for årgangen:

Dansk efter 6. klassetrin

 • bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer
 • udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd
 • søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger


Matematik efter 6. klassetrin

 • benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen
 • undersøge og konstruere enkle figurer i planen
 • arbejde eksperimenterende og undersøgende med inddragelse af konkrete materialer


Natur/teknik efter 6. klassetrin

 • formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser


Billedkunst efter 5. klassetrin

 • anvende tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge, bevægelse og dybde i billeder
 • anvende digitalkamera og scanner som skitseforlæg, illustration og dokumentation

 

Eleverne arbejder hen mod trinmålene ved:

 • At eleverne i grupper får lagt tag på deres modelhus.
 • At eleverne får kendskab til forskellige tagtyper og konstruktioner.
 • At eleverne får kendskab til de job, der har med taglægning at gøre.
 • At eleverne bliver fortrolige med at arbejde med vinkler og grader.

 

5. årgang - Tag - Mål til print