KONTAKT Planer og datoer: Susanne Rasmussen sh@esbjergkommune.dkPædagogisk indhold og lærerkursus: Kerstin Book keboo@esbjergkommune.dk Teknisk Skole Esbjerg: Jørgen Borg jb@eucvest.dk   OPHAVSRET

6. årgang - El og vand

Faglige mål for årgangen:

Dansk efter 6. klassetrin

 • udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd
 • søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger
 • kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer


Matematik efter 6. klassetrin

 • anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer
 • undersøge, systematisere og begrunde matematisk med inddragelse af konkrete materialer


Natur/teknik efter 6. klassetrin

 • undersøge og beskrive hverdagsfænomener, herunder elektricitet
 • redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand og energi


Eleverne arbejder hen mod trinmålene ved:

 • At eleverne får installeret lys i eller uden for modelhuset
 • At eleverne får kendskab til el- og vandinstallationer i huse
 • At eleverne får kendskab til de job, der har med installationer at gøre
 • At eleverne får kendskab til arbejdsmiljø
 • At eleverne får kendskab til hvad det koster at bo

6. årgang - El og vand - Mål til print