KONTAKT Planer og datoer: Susanne Rasmussen sh@esbjergkommune.dkPædagogisk indhold og lærerkursus: Kerstin Book keboo@esbjergkommune.dk Teknisk Skole Esbjerg: Jørgen Borg jb@eucvest.dk   OPHAVSRET

Lærerkurset

I vil på kurset få et indtryk af undervisningsforløbets mulig­he­der på alle fire klassetrin ved selv at arbejde med modellen af et hus i størrelses­forhol­det 1:20.

Kursusinstruktørerne vil desuden give jer et indblik i tankerne bag pro­jek­tet og den del af undervisningen, der skal foregå hjemme på skolen. Der vil være lagt størst vægt på de 3., 4. og 5. årgang. I forhold til 6. årgang, så vil I få information om hvad der arbejdes med.

Undervisningsforløbet er flerfagligt og inddrager en række af fagene på de nævnte klassetrin. En oplagt mulighed for teamsamarbejde!

Når I tilmelder sig Byg et hus er det en pakke bestående af både elevdage på Teknisk Skole og lærerkurset.

Kurset finder sted i december. Er I tilmeldt får I nærmere besked herom.

Hvis klassen skifter lærere undervejs i forløbet, bedes I kontakte os i forhold til de nye læreres deltagelse på lærerkurset.